skip to Main Content
Čistit Nebo Desinfikovat?

Čistit nebo desinfikovat?

Čistit nebo dezinfekovat – jaký je rozdíl?

V současné době žijeme v nejistých dobách a pandemie dominuje našemu každodennímu životu. Protože správné čištění snižuje šíření koronaviru COVID-19, je kladen větší důraz na sílu čištění než kdy dříve. Jednou z mnoha pokládaných otázek je: měli bychom čistit nebo dezinfikovat?

Za prvé, jak se virus COVID-19 šíří?

V této době je známé, že koronavirus se šíří hlavně od člověka k člověku. To se může stát, když jsou lidé v úzkém kontaktu. Když infikovaná osoba kašle nebo kýchne, vytvoří se kapičky. Tyto kapičky se můžou vdechnout nebo přistát v ústech nebo nosech lidí v okolí. To vysvětluje, proč je sociální distancování tak důležité.

Za druhé, způsob, jak se koronavirus šíří, je kontakt s infikovanými povrchy nebo objekty. Je možné, že člověk dostane COVID-19 dotykem povrchu nebo předmětu, na kterém je virus, a poté dotykem jeho vlastních úst, nosu nebo očí.

Jak dlouho může virus přežít na různých površích?

• 3 hodiny ve vzduchu

• 4 hodiny na mědi

• 24 hodin na kartonu

• 48-72 hodin na plastu a nerezové oceli

Netřeba dodávat, že čištění a hygiena jsou důležité. Umyjte si ruce vodou a mýdlem po dobu nejméně 20 sekund, kdykoli se dotknete něčeho mimo svůj domov (také při přijímání balíčků).

Back To Top