skip to Main Content

I-AIR PRO

VAŠE POHODA JE VE VZDUCHU

SAMOSTATNÁ JEDNOTKA DODÁVAJÍCÍ VZDUCH TŘÍDY MERV 19
ZLEPŠETE BEZPEČNOST VNITŘNÍHO VZDUCHU POMOCÍ I-AIR PRO

V interiéru trávíme v průměru 90% času. V budovách, ve kterých pracujeme a vaříme, uklízíme, sprchujeme se a spíme, je kvalita vzduchu 5 až 10krát horší než venku. Denně jsme vystaveni stovkám různých kontaminantů! A to ovlivňuje naše zdraví, pohodu a produktivitu. Abychom zlepšili naše životní podmínky a zdraví, musíme dýchat čistý a zdravý vzduch.

Proto jsme navrhli i-air PRO: vysokokapacitní čistič vzduchu, který zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu ve středních až velkých prostorech až do 500 m2. I-air PRO je jedinou samostatnou jednotkou na trhu, která dodává vzduch třídy MERV19 do středních až velkých prostor ve všech segmentech. Používejte jej ve sportovních areálech, kancelářských prostorech, nemocnicích a klinikách, vzdělávacích zařízeních nebo hotelech a restauracích.

POBYT UVNITŘ NÁS VYSTAVUJE STOVKÁM KONTAMINANTŮ
NEVIDITELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ PŘEDSTAVUJE HROZBU

Suspendované částice (PM)
99% jich je neviditelným pouhým okem. Obecně známá jako PM2.5 nebo PM10, je složitá směs pevných a kapalných částic suspendovaných ve vzduchu. Částice menší než 10% mikronů jsou obzvláště nebezpečné. Obecné zdroje znečišťujících látek PM jsou tvořeny průmyslovým znečištěním, výfukovými plyny vozidel a výrobky a materiály každodenní spotřeby.

Těkavé organické sloučeniny (VOC)
Ucelená skupina plynných kontaminantů uvolňující se z pevných a kapalných látek. Obecnými zdroji VOC je velká řada pravidelně používaných produktů jako např. barvy, čistící prostředky, stavební materiály, kosmetické výrobky, pesticidy a mnoho, mnoho dalších.

Mikrobiologická kontaminace
Jsou hlavně bakterie, viry, zbytky srstí zvířat, ale také sliny zvířat se vzteklinou.
Zdroje jsou početné jako např. odpadní kontejnery, domácí zvířata, systémy topení a klimatizace (HVAC), odpadky z kuchyní, nebezpečné mikroby v nemocnicích atd…

ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE STŘEDNÍCH AŽ VELKÝCH PROSTORECH
VELKÝ OBJEM VZDUCHU

Dodá obrovský objem čistého vzduchu do prostoru mnohem rychleji než jiný konkurenční produkt.

ODSTRAŇOVÁNÍ VŠECH TŘÍ DRUHŮ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V OVZDUŠÍ

ČISTŠÍ VZDUCH

Veškerá kontaminace vnitřního vzduchu má velmi negativní dopad na naše zdraví s mnoha krátkodobými a dlouhodobými účinky. Různé kontaminanty mohou ovlivnit naše těla různými způsoby. Bolesti hlavy, zvýšené riziko srdečních záchvatů, astmatu, jaterních dysfunkcí nebo podráždění očí a kůže. Technologie FS-ACT v i-air PRO je jedinou technologií, která se zaměřuje na všechny tři druhy znečišťujících látek v ovzduší. Čistý vzduch dodáváme na základě jedinečné kombinace filtrační technologie a neutralizační komory.

DOBRÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MALÁ SPOTŘEBA ENERGIE

i-air PRO zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru filtrováním pevných kontaminantů, ničením všech VOC a neutralizací všech živých škodlivých mikrobů. Nízká spotřeba energie a použití filtrů s dlouhou životností snižuje plýtvání. I-air významně snižuje obsah VOC ve vzduchu a další kontaminanty.

PRO VAŠE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

NEPŘEKONATELNÁ OCHRANA MERV 19

Nepřekonatelná úroveň MERV19 chrání obyvatele budov před vystavením všem nebezpečným typům kontaminantů. MERV je míra používaná k popisu účinnosti, kterou filtry částic odstraňují částice určité velikosti z proudu vzduchu. Čím vyšší je označení MERV, tím lepší je účinnost odstraňování, zejména u menších částic. MERV 19 má 99,99999% účinnost na částicích o velikosti 0,3 mikronu.

LEPŠÍ PRO VŠECHNY

Zlepšená kvalita ovzduší vede k vyšší produktivitě, nemluvě o výhodách pro zdraví a pohodu svých obyvatel.

MÁTE ZÁJEM O I-AIR PRO? KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
NAPÁJENÍ
110/230V 50/60Hz
SPOTŘEBA ENERGIE
Low 203W, Medium 210W, High 236W, Max 250W
ROZMĚRY
1273x684x334 mm
MOTOR VENTILÁTORU
DC 12V, dlouhá životnost, non-stop použití OK
KONTROLNÍ PANEL
20 znaků, 4-řádkový enkodér LCD displeje
PRŮTOK VZDUCHU (NÍZKÝ – MAX)
200-600m³/h
MATERIAL
Kov
HLUČNOST, 4 RYCHLOSTI VENTILÁTORU
Low 32dB, Medium 52dB, High 56 db, Max 61dB
KLASIFIKACE FILTRU EN 1822
HEPA E12 ≥99,967%; EPA E12 ≥99,900%
ŽIVOTNOST HLAVNÍHO HEPA FILTRU
Až 24 měsíců při chodu 24/7 dle výše kontaminace PM
FILTRACE ČÁSTIC PM PŘI ≥0,2μ (H14)
≥99,999%
REDUKCE VOC (TVOC)
≥95-97%
ÚROVEŇ SNÍŽENÍ MIKROBIOLOGICKÉ KONTAMINACE
≥99,9999%
VÝSTUPNÍ KVALITA OVZDUŠÍ DLE STANDARDU MERV
Merv 19
DOPORUČENÁ VELIKOST MÍSTNOSTI
250-500 m², v závislosti na úrovni znečištění vzduchu
MAXIMÁLNÍ VELIKOST MÍSTNOSTI
Až 500 m²
NEUTRALIZAČNÍ KOMORA
Samočistící, dlouhá životnost, bezúdržbová až 48 měsíců (standardní pracovní režim, bez použití funkce „zesílení“)
JAZYK DISPLEJE
Angličtina
NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU
4
OVLÁDÁNÍ PŘES MÍSTNÍ LAN
Ano, příslušné webové stránky
ŽIVOTNÍ STAV UV LAMP
Ovládání v reálném čase
PRACOVNÍ MÓDY
Manuální/Automatický
HODNOTY HLADINY PRACHU, VÝSTUPNÍ VZDUCH
Ano, LCD displej
HLADINA VOC, VÝSTUPNÍ VZDUCH
Ano, LCD displej
FUNKCE „ZVÝŠENÍ“
Extra neutralizační výkon, nejvyšší VOC a úroveň redukce mikrobů
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Certifikace CE, EMC
Back To Top